Efter senaste tidens händelser har jag nu tagit ett beslut för hur Mastodon.se ska drivas framöver, och jag kommer behöva er hjälp.

Kan jag inte uppnå några av de här målen inom en månad så varslar jag användarna och börjar nedstängning av sajten inom 3 månaders tid efter det.

En tredjedel av utgift på OpenCollective täckt av donationer

Det kan ni spåra på tekniskt-sidan. Går donationer under gränsen i över en månad så påbörjas nedstängning.

Minst två moderatorer

Jag söker härmed två till tre personer som vill ställa upp som moderatorer på sajten, målet är att de ska sköta all moderering utan min inblandning.

Det är väldigt låg volym än så länge, men ni måste följa vissa praktiska riktlinjer som t.ex. att slå på notiser för nya anmälningar. Annars ska bara server-reglerna, och moderatorns personliga etik och moral, vara kompass för hur ärenden ska hanteras.

Jag uppskattar att en moderator kan få i snitt 1 ärende i veckan. Från 28:e november fram till 27:e december kom det in 13 anmälningar, och det var en ovanligt aktiv månad.

Så detta ska inte kräva någon avsevärd tid, men det blir heller inte betalt. Att ha två moderatorer är enbart för redundans.

En moderator förväntas även ha personlig kontakt med admin över telefon eller video, jag måste veta vem jag ger åtkomst till alla användares data.