Driftsmiljöer översikt

Notera att priserna är bara en ögonblicksbild av en månads utgifter i 2022. Aktuellt pris för plattformen kan variera beroende på skalning, se nedan.

  • Webbtjänster och databas - Digitalocean Kubernetes
  • Uppladdade mediafiler, backuper - AWS S3 (~$30)
  • Web cache för uppladdade mediafiler - AWS CloudFront (~$2.50)
  • Utgående e-post - AWS SES
  • Statiska webbsidor som status.mastodon.se och blog.mastodon.se - AWS CloudFront/S3/Route53/ACM/IAM

Aktuell månadsförbrukning hos Digitalocean

Här visas först aktuell nivå av donationer för denna månaden, jämfört med aktuell räkning från Digitalocean för denna månaden. Räkningen stiger i takt med resursnyttjande fram till månadsslutet och återställs då till 0. Allt detta uppdateras med en Gitlab.com pipeline dagligen.

$48/$43.41 Last updated 2023-09-24

Viktiga git-repon

För tillfället listar jag bara snabbt här vilka git-repon som är relevanta för driften av Mastodon.se.