Målet är att mastodon.se ska vara en plats för alla svenskar, oavsett bakgrund.

Även om majoriteten av användarna på mastodon.se är vänster, och även om admin är vänster, så är och förblir mastodon.se en sorts “digital allmänning” som ska spegla Svenska samhället och Svenska demokratin. Därför måste alla användare på Mastodon.se tolerera att folk med andra åsikter kan dyka upp och börja använda instansen, så länge de följer reglerna.

Global censur för saker som inte är regelbrott ska helst undvikas, varje slutanvändare kan ta ett visst ansvar för att tysta ner störande konton.

Vi måste alltså balansera mellan att tillåta alla möjliga åsikter, från banala till extrema, samtidigt som vi absolut inte tolererar någon form av främlingsfientlighet eller påhopp mot användare.

Under främlingsfientlighet inkluderar jag även fobi mot olika sexuella läggningar eller livsstilar. Som jag alltid säger; vi är alla människor och vi gör vårt bästa att leva den mänskliga upplevelsen. Behandla folk så som du själv vill bli behandlad, och följ reglerna.

Med det sagt, anmäl gärna saker som ni tror bryter mot reglerna, eller ovanligt störande konton ni vill åkalla uppmärksamhet till. Mods kan t.ex. skriva en notis på kontot, eller ge en varning.

Mastodon.se vill främja diskussion

Detta är ingen regel, men regeln mot “envägskommunikation” grundar sig i viljan att främja diskussion och interaktion mellan användare.

Självklart ska du få driva ett stort mediakonto med tusentals följare som du omöjligt kan hålla reda på, men för den stora massan bör vi anstränga oss att inte bara spy ur oss innehåll, utan att även förvänta sig svar tillbaka från andra användare.